Eksploatacja mórz i oceanów jest kierunkiem idealnym dla osób, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i ekonomicznych. Czego uczą się studenci? Wszystkiego, co związane jest z: żywieniem organizmów wodnych, akwakulturą, rybactwem morskiem, ekologią i ochroną środowiska, techniką połowów, oceanografią biologiczną, biologicznym zasobem morza, energetycznym zasobem morza, eksploatacją jednostek górnictwa morskiego czy morskiemi farmy wiatrowe.

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty zawarte w programie studiów na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów: technologia informacyjna, ekonomia i zarządzanie, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, grafika inżynierska, elektrotechnika i elektronika, mechanika ogólna, podstawy automatyki, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, genetyka, biochemia, hydrochemia, mikrobiologia, podstawy oceanotechniki, podstawy klimatyzacji i chłodnictwa, podstawy systemów energetycznych, systematyka organizmów wodnych, anatomia i embriologia hydrobiontów, biologia i fizjologia organizmów wodnych,

Po studiach:
Absolwent Eksploatacji mórz i oceanów jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, przemyśle wydobywczym z dna morskiego i oceanicznego, drobnej wytwórczości, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego, instytucjach związanych z gospodarką morską.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->