Elektrotechnika to dział nauki zajmujący się zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu w różnych gałęziach gospodarki oraz jego teoretycznymi podstawami. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe wielkości fizycznych, przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych. Na kierunku studiów Elektrotechnika nauczysz się komputerowego projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych.

W trakcie studiów: 

Przedmioty nauczania realizowane na Elektrotechnice to m.in.: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, elektroenergetyka, technika mikroprocesorowa. Na zajęciach kierunku Elektrotechnika studenci zapoznają się także  z zagadnieniami z zakresu  automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją prądu elektrycznego, pomiarami i komputerowymi systemami pomiarowymi, projektowaniem i eksploatacją systemów elektrycznych, językami programowania. Studenci uczą się również wszystkiego, co związane z eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

Po studiach: 

Absolwent Elektrotechniki ma predyspozycje do pracy w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, zakładach związanych z elektroenergetycznymi sieciami przesyłowymi, w przedsiębiorstwach projektowych, biurach usługowo-handlowymi oferującymi instalacje, aparaturę i urządzenia elektryczne, w zakładach świadczących usługi diagnostyczne dla elektroenergetyki, a także w w różnorodnych zakładach przemysłowych, bankowości, administracji państwowej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->