Hebraistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka hebrajskiego, literatury hebrajskiej, a także kultury i historii obszarów hebrajskojęzycznych, łącznie z dziejami judaizmu. Hebraistykę można uznać za gałąź semitystyki. Student uzyska wiedzę w zakresie następujących dziedzin: historia Izraela w starożytności, dzieje Żydów w diasporze oraz historia i współczesnego Państwa Izrael, historia literatury hebrajskiej, podstawowe wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej, zagadnienia społeczno-polityczne syjonizmu oraz współczesnego Izraela.

W trakcie studiów:

Student Hebraistyki zdobędzie następujące umiejętności: opanuje współczesny język hebrajski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych, opanuje biblijny język hebrajski na poziomie pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem tekstu biblijnego, zapozna się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego na poziomie pozwalającym na czytanie tekstów rabinicznych, jak np. Miszna.

Po studiach:

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach kultury, a w szczególności instytucjach związanych z kulturą i dziejami Żydów (jak muzea oraz archiwa). Absolwent będzie również merytorycznie przygotowany do podjęcia pracy tłumacza a także przewodnika po miejscach związanych z dziejami Żydów w Polsce, ale także w Izraelu. Absolwent będzie również przygotowany do pracy w administracji publiczne.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->