Rosja to wielki kraj o niezwykle bogatej kulturze, pasjonującej historii i bardzo ciekawej obyczajowości. Współczesne uwarunkowania sprawiają, że nasz Wielki Sąsiad pozostaje, dla przeciętnego Polaka zupełnie niedostępny. O wiele bardziej znamy, przekazywaną za pośrednictwem mediów, kulturę amerykańską. Minęły też czasy, w których nauka języka rosyjskiego była powszechnym elementem wykształcenia, od najwcześniejszych lat szkolnych. Czy dziś studia rusycystyczne to powrót do przeszłości, bez możliwości uzyskania dobrych perspektyw na przyszłość?


Rusycysta na rynku pracy

Przyjrzyjmy się najpierw sytuacji na rynku pracy. Filolog rosyjski może szukać zatrudnienia w przynajmniej kilku możliwych grupach zawodowych i grupach instytucji:
  • zawody nauczycielskie, trenerskie, szkoleniowe;
  • praca związana z handlem, gospodarką i przemysłem;
  • branża tłumaczeń, literackich, technicznych, konsekutywnych i innych;
  • instytucje kultury, współpracy międzynarodowej oraz dyplomacja.
Kreatywne podejście do poszukiwania pracy, po ukończeniu Filologii, może przynieść niespodziewane i opłacalne efekty. Bardzo nieliczna grupa ludzi na rynku pracy cieszy się dobrą znajomością języka Puszkina, dlatego absolwenci, którym nie brakuje sprytu, mogą wykorzystać ten atut w bardzo wielu sytuacjach zawodowych. Co ciekawe, systematycznie zwiększa się też zapotrzebowanie na dobrych nauczycieli języka rosyjskiego. Nie mamy tu na myśli ciepłych posadek w szkołach, w których obowiązują przepisy związane z Kartą Nauczyciela, ale raczej prywatny rynek edukacyjny i szkoleniowy, w którym nierzadko można spotkać się z wykorzystaniem najnowszych technologii edukacyjnych.

Początek nauki na Filologii rosyjskiej

Spośród dość licznych uczelni, oferujących możliwość studiów nad językiem rosyjskim, można wybrać szkoły, w których wymagana jest od kandydatów dobra znajomość rosyjskiego i uczelnie, w których nauka odbywa się, począwszy od podstaw. Warto przed egzaminem dojrzałości sprawdzić wymagania uczelnianej komisji rekrutacyjnej, aby jak najlepiej dopasować swoje maturalne plany do sposobu liczenia punktów, decydujących o pozycji na liście rankingowej. Kandydat dobrze przygotowany do studiowania to człowiek, który zna gramatykę, literaturę i historię języka ojczystego oraz historię powszechną.

Wiedza i umiejętności rusycysty

Studia wymagają talentu językowego. Rosyjski ma wiele wspólnego z językiem polskim, co na wstępnych etapach nauki, może być nieco kłopotliwe. Studia filologiczne to przede wszystkim praktyczna nauka mówienia i pisania. Oprócz tego trzeba zdać przedmioty związane z gramatyką i historią języka. Ważnym elementem studiów filologicznych jest też zdobywanie umiejętności poprawnego przekładu. Filolog - rusycysta to nie tylko specjalista od języka. W zakres jego wiedzy wchodzi także historia, religioznawstwo, historia kultury i sztuki rosyjskiej oraz np. znajomość kina rosyjskiego.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->