Uczelnie oferują wiele ciekawych kierunków, by sprostać wymaganiom osób pragnących rozpocząć studia oraz pracodawcom, chętnym do zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów. Koreanistyka jest więc odpowiedzią na zbiorowe zapotrzebowanie. Studia ciekawe i bardzo rozwojowe. Dają możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, społecznej i demograficznej całej Azji, ze szczególnym naciskiem na oba państwa koreańskie. Studentom tego kierunku oferuje się naukę przedmiotów wywodzących się z grupy nauk humanistycznych.

W trakcie studiów:
Interdyscyplinarny charakter Koreanistyki sprzyja rozwijaniu wiedzy i nabywaniu cennych umiejętności. Maturzyści zafascynowani Koreą, mają szansę stanąć do konkursu świadectw i bić się o indeksy na Koreanistyce. Osoby zainteresowane drugim etapem edukacji akademickiej muszą wykazać się wysoką średnią na świadectwie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Idealny kandydat na te studia musi być człowiekiem cechującym się otwartością i szacunkiem do świata, pełnym pasji i łatwo nawiązującym kontakty. W procesie rekrutacji zwraca się także uwagę na predyspozycje językowe. Nauka koreańskiego wcale nie jest łatwa. Język ten bowiem nie wywodzi się z grupy języków indoeuropejskich. Studenci otrzymają gruntowną wiedzę na temat Korei. Poznają jej burzliwą historię, wspaniałą kulturę, niesamowity krajobraz, ponad tysiącletnią tradycję. Osobom studiującym Koreanistykę oferuje się możliwość nauki języka koreańskiego od podstaw. Kształcenie językowe obejmuje wszystkie działy gramatyki koreańskiej. Studenci systematycznie zdobywają kolejne stopnie wtajemniczenia, opanowując alfabet, pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie tekstów literackich i użytkowych, stworzonych w języku koreańskim. Program studiów jest tak skonstruowany, by po ostatnim roku edukacji akademickiej każdy student Koreanistyki biegle posługiwał się tym językiem. Wysokie kompetencje językowe mogą okazać się bardzo przydatne w czasie poszukiwania pracy lub w czasie kariery zawodowej. Wszystkie osoby studiujące Koreanistykę muszą dobrze orientować się w zagadnieniach ekonomicznych i politycznych zarówno dotyczących półwyspu koreańskiego jak i całej Azji Wschodniej. 
 
Po studiach:
Na osoby po Koreanistyce czeka praca w administracji i instytucjach publicznych prowadzących współpracę z zagranicą. Przyszli adepci tego kierunku sprawdzą się w ośrodkach kultury, przy organizowaniu imprez poświęconych Azji: wystaw, wernisaży, koncertów, czy pokazów filmowych. Na zainteresowanych czeka również praca w ośrodkach edukacyjnych i biurach podróży organizujących wycieczki na kontynent azjatycki.  
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->