Leśnictwo jest dziedziną zajmującą zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, ochroną, użytkowaniem oraz odnawianiem lasów. Jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które kochają przyrodę, interesują się biologią i geografią. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Czy wystarczy jedynie zainteresowanie przyrodą aby dostać się na leśnictwo? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze?

W trakcie studiów:

Osoby studiujące Leśnictwo są przygotowywane do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Po studiach:

Osoby kończące Leśnictwo mogą podjąć pracę w jednostkach administracji lasów państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, w szkolnictwie leśnym, placówkach naukowych oraz w instytucjach związanych z leśnictwem. Absolwenci Leśnictwa mogą otwierać własne firmy usługowe lub podejąć pracę w prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa oraz ochrony środowiska.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->