Mikrobiologia to dział biologii, zajmujący się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami. Studenci kierunku Mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych. Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą.

W trakcie studiów:
Znaczącą część kształcenia stanowią również zajęcia z zakresu immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin, które pozwalają studentom zrozumieć interakcje organizmu gospodarza z czynnikami infekcyjnymi. Podczas zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych. Nabywają także umiejętności analizy statystycznej uzyskiwanych wyników pomiarów i oznaczeń.

Po studiach:

Absolwent Mikrobiologii jest przygotowany do pracy :
- w laboratoriach badawczych i medycznych,
- w laboratoriach nadzoru epidemiologicznego,
- w laboratoriach przemysłowych (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym), 
- w instytucjach naukowych,
- jako konsultant w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->