Zaawansowane materiały i nanotechnologia to kierunek zamawiany w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów poświęcony nauce o wytwarzaniu i właściwościach nowoczesnych materiałów. Studia te umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach i podstaw nanotechnologii. Studia Zaawansowanych materiałów i nanotechnologii umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach i podstaw nanotechnologii.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci specjalistów nowego rodzaju, łączących nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na wymuszone zmianami rynkowymi rozszerzenie zakresu zadań jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Student zdobywa wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, zdobywa umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji. Uczy się projektowania procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów oraz systemów zarządzania. Chcesz wiedzieć więcej?

Inżynier studiów interdyscyplinarnych otrzymując szeroki zakres wiedzy z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz wykorzystując narzędzia informatyczne będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych, firm doradczych. Studenci opanowują: metody i techniki kształtowania systemów produkcyjnych, komputerowe systemy wspomagania projektowania, komputerowa integracja produkcji, modelowanie i symulacja, optymalizacja systemów produkcyjnych.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->