Studia na kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa. Ten kierunek kształcenia stanowi cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa. Słuchacze nabywają wiedzę związaną z systemami bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego. Zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:

Studenci kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa uzyskają wiedzę o broni palnej, materiałach niebezpiecznych (szczególnie wybuchowych i palnych), metodach ratownictwa technicznego, zagadnieniach związanych z przetrwaniem, topografią i kartografią, kryminalistyką, poszerzoną wiedzę o środkach transportu, o systemach radiokomunikacyjnych, cyfrowej telefonii komórkowej, w tym trzeciej generacji, łączności satelitarnej oraz systemach radiolokacji radarowej, teleoptycznych systemach lokacji, a także termolokacji, hydrolokacji i telekomunikacji podwodnej. Słuchacze poznają również zasady działania urządzeń termowizyjnych i noktowizyjnych oraz satelitarnych systemów lokacji.

Po studiach:
Po ukończeniu kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa absolwenci stają się cywilnymi, policyjnymi i wojskowymi specjalistami do pracy w jednostkach związanych z obronnością oraz służbami ratowniczymi. Mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach o podwyższonym zagrożeniu takich jak porty, rafinerie, platformy wiertnicze, lotniska.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->