Kandydaci na kierunki ścisłe powinni wykazywać się wiedzą z wielu przedmiotów. Ich umysły powinny być przystosowane do analitycznego myślenia, gdyż większość przedmiotów jest nierozerwalnie związana z biologią. Oprócz niej, niezbędne jest posiadanie kompetencji w zakresie chemii, matematyki czy fizyki. Na studiach tego rodzaju zajęcia prowadzone są w językach obcych, dlatego studenci muszą nie tylko posługiwać się specjalistyczną terminologią, ale także posiadać szerokie kompetencje językowe.

W trakcie studiów:
Na studiach z zakresu nauk ścisłych najważniejsza jest praktyka, dlatego studenci już od pierwszych zajęć przeprowadzają eksperymenty oraz prowadzą aktywny udział w ćwiczeniach. Teoretyczna wiedza z wykładów jest stale wykorzystywana na odpowiadających im zajęciach praktycznych. To sprawia, że studenci posiadają kompetencje niezbędne do natychmiastowego podjęcia pracy w swojej dziedzinie. Przedmioty podejmowane na studiach skupione są wokół zagadnienia wiodącego i przerabiane w sposób niezwykle szczegółowy. Ponadto, często łączą się z przedmiotami z innych dziedzin, na przykład na studiach biologicznych będziemy mieli styczność z chemią, natomiast na fizyce nie unikniemy matematyki. Należy wziąć pod uwagę, że specjalistyczna wiedza przekazywana jest w języku obcym, dlatego najczęściej wymaga więcej wysiłku włożonego w naukę. Skutkuje to jednak możliwością podjęcia pracy na całym świecie.

Po studiach:
Absolwent obcojęzycznych studiów ścisłych jest znakomicie przygotowany do pracy zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach. Dzięki temu, jest lepiej postrzegany na rynku pracy i posiada większe możliwości znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Uniwersalne są studia w języku angielskim, gdyż jest to podstawowy język przemysłu międzynarodowego, jednak także inne języki są wysoko cenione przez pracodawców. W przypadku dziedzin takich jak biologia, chemia czy fizyka, absolwent może zyskać pracę jeszcze na studiach bądź od razu po nich, a ryzyko bezrobocia jest bardzo niskie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->