Słuchacz kierunku Socjologia techniki i ekologii uzyska podczas studiów wiedzę o najnowszych i klasycznych koncepcjach teoretycznych kształtowania się społeczeństwa w kontekście aktualnych i potencjalnych kierunków zmian technologicznych i ekologicznych. Zapozna się również z zależnościami pomiędzy środowiskiem technologicznym a codziennym funkcjonowaniem jednostki, budowaniem jej tożsamości, formami współpracy, stylem życia, aktywnością społeczną, obywatelską i zawodową. Student zaznajomi się z wiedzą o współczesnej polityce wobec technologii i ekologii.
W trakcie studiów:
Zagadnienia zawarte w programie studiów na Socjologii techniki i ekologii to m.in.
socjologia ogólna, techniki analizy danych jakościowych, zróżnicowanie społeczne w zakresie techniki i ekologii, socjologia kultury ekologicznej, metodologia nauk społecznych, ruchy społeczne związane z techniką, ruchy społeczne związane ekologią, socjologia organizacji i zarządzania techniką i ekologią.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Socjologia techniki i ekologii zyskują możliwość zatrudnienia w instytucjach sektora prywatnego i publicznego, który powiązany jest z techniką i ekologią. Mogą również zajmować się zarządzaniem innowacyjnością w parkach technologicznych oraz organizacją współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w parkach technologiczno-przemysłowych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->